Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok ZŠ od 01.8.2017 do 31.8.2017 s DPH 31.08.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - od 01.8.2017 do 31.8.2017 s DPH 31.08.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ZŠ - od 01.8.2017 do 31.08.2017 s DPH 31.08.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - od 01.7.2017 do 31.7.2017 s DPH 31.07.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ZŠ - od 01.7.2017 do 31.07.2017 s DPH 31.07.2017
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok ZŠ od 01.7.2017 do 31.07.2017 s DPH 31.07.2017
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci bez DPH 07.07.2017 CEEV Živica, o.z. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde PaedDr. Anna Vajdová riaditeľka školy
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok ZŠ od 01.6.2017 do 30.06.2017 s DPH 30.06.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ZŠ - od 01.6.2017 do 30.06.2017 s DPH 30.06.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - od 01.6.2017 do 30.6.2017 s DPH 30.06.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ZŠ - od 01.5.2017 do 31.05.2017 s DPH 31.05.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - od 01.5.2017 do 31.5.2017 s DPH 31.05.2017
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok ZŠ od 01.5.2017 do 31.05.2017 s DPH 31.05.2017
Zmluva Predstavnie: Solivarské poklady Kulturnépoukazy2/žiak bez DPH 04.05.2017 BABADLO, n.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde PaedDr. Anna Vajdová riaditeľka školy
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok ZŠ od 01.4.2017 do 30.04.2017 s DPH 30.04.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ZŠ - od 01.4.2017 do 30.04.2017 s DPH 30.04.2017
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ŠJ - od 01.4.2017 do 30.4.2017 s DPH 30.04.2017
Zmluva o poskytnutí účelového fin. prísp. na Komunitný akčný deň 2017 400,00 bez DPH 20.04.2017 CEA Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde PaedDr. Anna Vajdová riaditeľka školy
Zmluva č.30-000124285PO2017 o dodávke vody z verej. vodovodu, odv. odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kamalizáciou s DPH 11.04.2017 VVS, a.s. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde PaedDr. Anna Vajdová riaditeľka školy
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr ZŠ - od 01.3.2017 do 31.03.2017 s DPH 31.03.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/386

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria