Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prázdninové želanie

  Milí žiaci!

  Vaša celoročná cieľavedomá príprava, usilovnosť, snaha, prekonávanie samého seba priniesli očakávané výsledky. Určite sú veci, ktoré ste mohli urobiť lepšie, ale vždy bol nejaký dôvod prečo to nešlo. No i napriek tomu máte za sebou rok naplnený prácou a školskými povinnosťami a pred sebou dva mesiace "lenošenia", oddychu a leta. Začínajú sa Vaše prázdniny. Prajem Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

  Milí kolegovia!

  Ďakujem Vám za ďalší úspešne zvládnutý školský rok v úlohe pedagóga, psychológa, manažéra, tvorcu projektov, vychovávateľa, administrátora... odovzdali ste kus seba. Želám Vám, aby ste si každý deň dovolenky (nie prázdnin, lebo tie majú iba žiaci), s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu, naplnili sa pocitom šťastia a načerpali optimizmus a energiu do nového školského roku.

  Anna Vajdová

  riaditeľka školy

 • Milí rodičia, priatelia školy, milí žiaci!

  Nakoľko je už čas -  pre Vás vytúžených prázdnin, počas tohto obdobia naša webová stránka školy nebude prinášať žiadne novinky. Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. Tešíme sa na Vás v školskom roku 2017/2018.

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 sa začnu 1. júla 2017 a potrvajú až do 31. augusta 2017. Vyučovanie v školskom roku 2017/2018 sa začne 4. septembra 2017

 • Slávnostné ukončenie školského roka  2016/2017 sa uskutoční 30. júna 2017 (piatok) o 9:00. Predtým slávnostná sv. omša sa uskutoční vo farskom kostole v Kostoľanoch nad Hornádom o 8:00 hod.

  Do galérie Slávnostne ukončenie školského roka 2016/2017.

 • Oznam

  Počas letných prázdnin od 3. júla do 21. júla 2017, od 7:30 do 16:30 bude fungovať prevádzka školského klubu detí. V tomto čase bude fungovať aj prevádzka školskej kuchyne a jedálne. Záujem rodičov o ŠKD a obedy prosíme nahlásiť príslušnej vychovávateľke.

 • 27. júna 2017 bola v našej škole noc plná hier, nočnej balónovej fiesty, nočného tanca, nočných súťaží, nechýbala nočná rozprávka a samozrejme príjemného strachu. Naše učiteľky nám vytvorili krásnu cestu po škole a na jej konci ukryli poklad. Pri jeho hľadaní stretli milé, ale aj strašidelné strašidlá.

  Do galérie Noc v škole.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na informatívne triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočni vo štvrtok 15. júna 2017 od 16.00 do 17.30 hod. Zároveň pozývame triednych dôvernikov všetkých tried na zasadnutie rodičovskej rady, ktorá sa uskutoční v knižnici po rodičovskom združení. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • Dňa 6. júna 2017 sa vybrali prvoprijímajúce deti na výlet s pánom farárom, triednou učiteľkou a niektorými rodičmi. Najprv sa zastavili v Prešove. Navštívili rehoľné sestričky z rádu Congregatio Jesu, ktoré vyrábajú hostie pre celé Slovensko. Jenotlivé druhy sa líšia vzorom, hrúbkou aj veľkosťou. Ďalšou zástavkou bol Bardejov, kde náš pán farár odslúžil svätú omšu v Bazilike sv. Egidia. V Šarišskom múzeum si pozreli prírodovednú expozíciu. Poslednou zástavkou boli Bardejovské Kúpele. Bol to deň plný nových zážitkov, deti sa veľa naučili a oddýchli si.   

  Do galérie Výlet prvoprijímajúcich detí s pánom farárom Mgr. S. Strončekom.

 • Ani sme sa nenazdali a po 2 rokoch sa na našej škole opäť konala školská športová olympiáda. Zúčastnili sa na nej všetci žiaci našej školy. Každá trieda si vybrala svoju farbu, svoje logo a bojový pokrik. Všetko sa začalo slávnostným otvorením, kde žiaci a učitelia zložili slávnostný sľub o "fair play". Nechýbala ani olympijská vlajka, olympijská hymna a olympijský oheň. Po krátkom programe sa súťažilo v piatich kategóriach: skok z miesta, preskok na švihadle a hod plnou loptou (pre II. stupeň), prekážkový beh (pre I. stupeň), beh na 60 m a beh okolo školy. Žiaci sa do sýtosti vyšantili a strávili medzinárodny deň detí pohybom. Vyhodnotenie a najúspešnejší žiaci získali medailu a diplom. Už teraz sa tešíme na ďalšie športové zážitky. Ďakujeme.  

  Do galérie Školská olympiáda.  

  Do galérie Školská olympiáda - vyhodnotenie.

 • To, že máme na našej škole šikovných žiakov je už známe. Už v minulosti sme mali na škole žiakov, ktorí uspeli na celoslovenskej úrovni v rôznych súťažiach, dokonca aj takých, ktorí reprezentovali nielen našu školu, ale aj celé Slovensko. Tentoraz sa však naším žiačkam podaril obrovský tanečný úspech na SVETOVEJ úrovni. Na MAJSTROVSTVÁCH SVETA IDF v rámci Hip Hop Battle Stars v maďarskej Pesci, žiačka Michaela Verebová v kategórií detí v štýle Hip-Hop Battle (1 vs 1) sa stala MAJSTERKOU SVETA a je sestra Bibiana Verebová v kategórií juniorov v tanečnom štýle Hip-Hop Battle (1 vs 1) obsadila druhé miesto a stala sa tak VICEMAJSTERKOU SVETA. To však nebolo v ich podaní všetko a spoločne v tanečnom štýle Hip-Hop Battle (3 vs 3) obsadili druhé miesto a stali sa tak VICEMAJSTERKAMI SVETA.Obom žiačkam srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov.

  Do galérie MAJSTERKY SVETA - Hip Hop Battle Stars.

 • Dňa 30. mája 2017 sa uskustočnilo v Sečovciach krajské kolo detskej dopravnej súťaže pre žiakov 4. - 5. ročníka. Súťažilo sa v teoretických aj praktických disciplínach z pravidiel cestnej premávky. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 4. a 5. ročníka: Daniele Trefová, Klaudia Karen Babčáková, Peter Fedor a Michal Szoke, ktorí sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Srdečne gratulujeme.

  Do galérie Na bicykli bezpečne.

 • Budimírske studničky

  Do celoslovenskej literárno - hudobnej a výtvarnej súťaže naša škola poslala niekoľko pekných výtvarných prác a 1 literárnu prácu. Ocenenie získala povesť Hrad Sokoľ, ktorej autorom je Šimon Juhás, žiak VI.B triedy. Srdečne blahoželáme.   

 • Tento rok sa niesol v znamení 20. výročia Múz v škole, ktorý organizuje ZŠ v Trstenom pri Hornáde. Tomuto výročiu boli prispôsobené i témy v rámci literárnej tvorby i maľby. A opäť máme víťazov. V 1. kategórii 2. miesto osadili dve žiačky a to Lívia Szilagyiová za spev ľudovej piesne a Melánia Mičáková za vlastnú tvorbu, (obidve z III.A triedy). V 2. kategórii zvíťazila Timea Trefová (VI.B), za vynikajúci spevácky výkon. 3. kategóriu v speve ľudových piesni 2. miesto obsadila Simona Anďalová z IX.A a krásne 1. miesto za maľbu patrí Viktórii Podolinskej - žiačka IX. ročníka. Víťazom srdečne blahoželáme.   

  Do galérie Naši opäť nesklamali - Deň Múz.

 • 26. mája 2017 sa na našej škole v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou uskutočnil mobilný odber krvi. V priestoroch školy sa stretli rodičia, občania obce Družstevná pri Hornáde a a zamestnanci školy, ktorí sa odhodlali a prišli darovať to najcennejšie čo darovať mohli – vlastnú krv. Okrem toho, v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera si mohli všetci záujemcovia zistiť celkovú diagnostiku tela (pomocou kvantového rezonančného magnetického anylyzátora), dať zmerať krvný tlak, BMI index, oxid uhoľnatý v pľúcach a samozrejme poskytovali aj poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia.

  Všetkým, ktorí sa odhodlali a darovali krv, patrí VEĽKÁ VĎAKA!

  Ď A K U J E M E !

  Do galérie Mobilný odber krvi.

 • Zber papiera

  Od 19. júna 2017 sa môže každá trieda a každý žiak zúčastniť súťaže - Zber papiera. Papier musí byť čistý (nie zašpinený od jedla, alebo zamastený). Musí byť previazaný špagátom alebo v škatuli. Papier sa bude vážiť a zapisovať, trieda, ktorá bude mať najviac nazberaného papiera v prepočte na žiaka vyhráva, prvý aj druhý stupeň bude vyhodnotený zvlášť. 

  Kedy, kde a komu odovzdať papier: Pondelok - Piatok   7:00 - 8:00 Mgr. I. Daňko, 12:35 - 14:00 Mgr. I. Daňko, mimo vymedzený čas p. školník Bartkovský. 

 • V školskom roku 2016/2017 už dvadstiaty-krát prebehla medzinárodná matematická súťaž Klokan. Na našej škole sa na nej  zúčastnilo 50 žiakov. Klokan rozvíja logické myslenie, učí žiakov pracovať samostatne s testami. Je to príjemná a netradičná súťaž, príkladov je vždy veľa, preto je dôležité vedieť rýchlo a bezchybne pochopiť text. Aj na našej škole sa riešili úlohy a školským šampiónom sa stal Sebastián Borovský II.A. Srdečne gratulujeme.

  Do galérie Matematický Klokan - vyhodnotenie.

 • Dňa 17. mája 2017 sa naše žiačky zúčastnili na okresnom kole súťaže v interpretácii slovenských ľudových piesní ZŠ Slávik Slovenska 2017. Súťažili v troch kategóriach, v II. kategórii Timea Trefová vybojovala pekné 3. miesto. Srdečne gratulujeme.    

  Do galérie Slávik Slovenska 2017.

 • Dňa 16. mája 2017 sa na našej škole uskutočnila beseda o dospievaní na tému "Z húsenice motýľom". Obsahom celej besedy bolo obdobie prechodu z detstva do dospievania, ako sú fyzické a psychické zmeny. Zdravotný rast - správna strava, zmena vzťahov s okolím - samostatnosť a zodpovednosť. Naša intimita, ako sa správame, čo je slušnosť a vulgárnosť. Besedy sa zúčastnili žiaci 4. ročníka.      

  Do galérie Beseda o dospievaní.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria