Navigácia

Počet návštev: 1433767


Sobota 21. 4. 2018

Erasmus+

Naša škola je zapojená do medzinárodného projektu ERASMUS+V spolupráci s SAAIC (Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu). Financovaná z prostriedkov .

Názov projektu je "Spring Celebration" - Jarné slávnosti,

v trvaní od roku 2015 do 2018. 

    

Projekt
Projekt - Percentá pre školu

Projekt Percentá pre školu je dobrá vec, ktorá pomáha školám.
Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na:
 www.percentapreskolu.sk

Ako to funguje?

Ak zvyknete nakupovať cez internet, môžete podporiť aj našu školu, a to tak, že nakúpite u partnerov projektu. Partneri poskytnú  v priemere 2% z nákupu na konto školy.
Takto môže škola získať finančné zdroje na rôzne účely ( opravy, nákup pomôcok, školské akcie pre deti,.... ).
Priama linka na podporu našej školy je: www.percentapreskolu.sk/partneri?sid=   Po kliknutí na túto linku systém automaticky rozpozná našu školu a ak nakúpite u partnerov, budú nám pripísané percentá.


ĎAKUJEME!

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Vitajte na našej stránke

Novinky

 • Tešíme sa z nášho najnovšieho prírastku do školskej knižnice.

 • Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 1. stupňa sa uskutoční v dňoch 16. apríla – 27. apríla 2018. Žiaci sa prostredníctvom hier oboznamujú s vodou, prekonávajú strach z vody, získavajú základné pohybové návyky, schopnosť orientácie vo vode a zvládajú podľa primeraných možností a schopností jednotlivé plavecké štýly. Zábavnou formou si postupne osvojujú splývanie, pohyby končatín pri jednotlivých plaveckých štýloch, dýchanie a zdokonaľovanie súhry dýchania s pohybom končatín. Pri záverečnom vyhodnotení dostanú žiaci Mokré vysvedčenie. Budú to 2 týždne plné radosti, potápania, čľapkania, veľa chôdze a hlavne všetkým patrí pochvala za snahu, ochotu pomáhať si navzájom. Za bezproblémový priebeh celého výcviku patrí poďakovanie p. uč. Liščinskej, Galdunovej, Vámosovej, Fedurcovej a Jakcsiovej.

 • Za najpopularnejší kolektívny šport na svete sa považuje futbal. Dňa 19.apríla 2018 sa v našej škole uskutočnil v rámci dobrých medziľudských vzťahov, ľudských práv a boja proti rasizmu futbal, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa Základn ej školy a špeciálnych tried. V prvej kategórii na 1. mieste skončila špeciálna trieda, ôsmaci obsadili 2. miesto a na 3. mieste skončili žiaci deviateho ročníka. V druhej kategórii bolo umiestnenie nasledovné: 1. miesto obsadili žiaci siedmeho ročníka, druhý skončili žiaci piateho ročníka a tretie miesto obsadili šiestaci.

 • Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana v Kostoľanoch nad Hornádom v spolupráci s OÚ Družstevná pri Hornáde Vás pozýva na Karneval. Na tému "Dobrý Pastier". Kde? V Kultúrnom dome v Družstevnej pri Hornáde. Kedy? V nedeľu 22. apríla 2018 o 14:30 hod. Čo Vás čaká? Výhry, tombola, súťaže, zábava. Vstupné: s maskou zadarmo, bez masky deti 0,50€ a dospelí 1€. Tešíme sa na Vás!

 • Milí rodičia a žiaci,

  Noc s Andersenom sa uskutoční v náhradnom termíne v piatok 20. apríla 2018. Všetkých prihlásených privítame v škole od 18:00 do 18:15. Dúfame, že sa na túto skvelú akciu tešíte rovnako ako my.

  Dobrú noc ;)

 • V utorok a stredu 17. - 18. apríla 2018 sa na našej škole uskutoční Medzinárodne testovanie štúdie PISA 2018. Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky. Informácie k testovaniu si môžete podrobnejšie prezrieť na: http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na informatívne triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočni v utorok 17. apríla 2018 od 16.00 do 17.30 hod. Zároveň pozývame triednych dôvernikov všetkých tried na zasadnutie rodičovskej rady, ktorá sa uskutoční v knižnici ZŠ o 16:00 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • Veľká vďaka patrí všetkým (deťom, učiteľom, rodičom, občanom obce), ktorí sa v piatok, 13. apríla 2018 zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Výnos zo zbierky činí 396,75 €. Ďakujeme!!!

  Organizátori Dňa narcisov v škole

 • Uplynulý víkend sa konalo 2. kolo MSR vo vzpieraní družstiev v Dolnom Kubíne. Naši žiaci potvrdili, že máme tento rok najsilnejšie družstvo v súťaži starších žiakov. V konkurencií 14 klubov s prehľadom zvíťazili a navýšili tak náskok na čele hodnotenia. Do súťaže sme postavili dve družstvá v zložení (Lukáš Fedurco, Alex Juhás, Nikolas Šidelka, Erik Šohaj, Kristián Godla, Eduard Daňko, Daniel Amrich, Justin Landoukpo a Peter Horvát). Všetci naši žiaci podali vynikajúce výkony a utvorili si osobné rekordy. Srdečne blahoželáme a veríme že finále ligy bude mať rovnaký priebeh.

 • Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Tento rok práve v piatok, 13. apríla 2018, aj v našej škole Vás oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine, žiaci našej ZŠ v Družstevnej pri Hornáde Vám ponúknu žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú. Vopred ĎAKUJEME !!!

  Do galérie Deň narcisov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria