Navigácia

Výchovný poradca Harmonogram informácií

Výchovný poradca

Výchovným poradcom je:

Ing. Alžbeta Tóthová - karierový poradca

PaedDr. Agáta Prevužňáková - výchovný poradca

Kontakt: alzbeta.tothova@centrum.sk

                a.prevuznakova@gmail.com

Konzultačné hodiny:

Pondelok od 13:00 do 15:00 hod.

Úlohy výchovného poradcu:

• Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v olasti       prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
• Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
• V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o    deti.

Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • školským psychológom
 • koordinátorom  prevencie
 • s pedagógmi
 • s triednymi učiteľmi
 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
 • s rodičmi
 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria