Navigácia

ZELENÁ ŠKOLA

Kolégium

                                                      

                                      Kolégium Zelenej školy

 • riaditeľka školy vymenovala v septembri koordinátorku  a pomocnú koordinátorku programu Zelená škola, ktorého úlohou je usmerňovať aktivity školy počas certifikačného obdobia sa stala  Ing. Eva Tóthová,  Ing. Beáta Bosáková, Mgr. Petra Liščinská, Mgr. Ivan Daňko.
 • žiaci školy si vybrali svojich zástupcov do Kolégia Zelenej školy tak, aby v Kolégiu mali nadpolovičnú väčšinu členov a nominovali členov širšieho kolégia.

 

Členovia užšieho kolégia v školskom roku 2016/2017

  Meno a priezvisko Trieda

1.

 

Babčáková Klaudia, Dudová Karin, Filipová Ema, Tresová Viktória

IV.A

2.

 

Borovská Bianka

V.A

3.

 

Jakubiková Zdenka, Šaňová Petra, Mirgová Denisa, Daňková Vanesa

VI.A
4. Kupcová Alžbeta VI.B

 

5.

 

Hardoňová Terézia, Hreščáková Sarah, Tóthová Natália, Fecková Alexandra

VII.A

6.

 

Sabolová Adriána

VII.B

7.

Nullasová Karolína, Kurucová Johana

VIII.A
8. Zimerman Patrik, Fedurcová Nicol, Sabolová Dorota, Mižáková Alexandra, Szunyogh Jakub IX.

 

Členovia širšieho kolégia:

  Meno a priezvisko Zaradenie

1.

2.

3.

 

PaedDr. Anna Vajdová

PaedDr. Agáta Prevužňáková

Ing. Ján Juhás

Riaditeľka škola

Zástupkyňa školy

Starosta obce (2015)

4.

5.

6.

7.

Ing. Eva Tothová

Ing. Beáta Bosáková

Mgr. Petra Liščinská

Mgr. Ivan Daňko

Hlavná koordinátorka Zelenej školy a ENV

Pomocná koordinátorka Zelenej školy a ENV

Pomocná koordinátorka Zelenej školy a ENV

Pomocný koordinátor Zelenej školy a ENV
 

8.

9.

10.

Anna Gerdová

Jana Juhásová

Marek Hreščák

Vedúca školskej jedálne

poslanec

poslanec

 • študenti sa priamo podieľajú na realizácii niektorých krokov a rozhodovaní, preberajú zodpovednosť za čiastočné úlohy
 • Kolégium je hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, stretáva sa podľa potreby a  prijímalo opatrenia.
 • počet /členov užšieho Kolégia je:  22 a širšieho Kolégia je: 10

                                                                                                              

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria