Navigácia

Kolégium Zber papiera Environmentálny akčný plán Riečne hliadky Povedzme to doma Týždeň pre Zem Územie chránené školou Vyhodnotenie ENV za min.školský rok 2016/2017

ZELENÁ ŠKOLA

Kolégium

                                                      

                                      Kolégium Zelenej školy

 • riaditeľka školy vymenovala v septembri koordinátorku  a pomocnú koordinátorku programu Zelená škola, ktorého úlohou je usmerňovať aktivity školy počas certifikačného obdobia sa stala  Ing. Eva Tóthová,  Ing. Beáta Bosáková, Mgr. Petra Liščinská, Mgr. Ivan Daňko.
 • žiaci školy si vybrali svojich zástupcov do Kolégia Zelenej školy tak, aby v Kolégiu mali nadpolovičnú väčšinu členov a nominovali členov širšieho kolégia.

 

Členovia užšieho kolégia v školskom roku 2017/2018

  Meno a priezvisko Trieda

1. - 3.

 

Filipová Ema, Tresová Viktória,

Kaleja Slavomír     

Kalejová Valéria, Belušková Alexandra,

Kalejová Sára

Daňková Lívia                                                          

V.A

 

V.B

 

V.C

4. - 6.

 

Jakubíková Ivana, Kvaková Nikola

Matej Šimon 

Daňková Ivana                                             

VI.A

VI.B

VI.C

7. - 9. 

 

FedorčákSlavomír

Juhás Šimon                       

VII.A

VII.B

9. Filip Samuel, Makara Samuel        VIII.

 

10.

 

Kurucová Johana, Nullasová Karolína

IX.A

11.

 

Kaleja Ivo                       

IX.B

 

Členovia širšieho kolégia:

  Meno a priezvisko Zaradenie

1.

2.

3.

 

PaedDr. Anna Vajdová

RNDr. Tomáš Girmon

Ing. Ján Juhás

Riaditeľka škola

Zástupca školy

Starosta obce 

4.

5.

6.

7.

Ing. Eva Tothová

Ing. Beáta Bosáková

Mgr. Petra Liščinská

Mgr. Ivan Daňko

Hlavná koordinátorka Zelenej školy a ENV

Pomocná koordinátorka Zelenej školy a ENV

Pomocná koordinátorka Zelenej školy a ENV

Pomocný koordinátor Zelenej školy a ENV
 

8.

9.

10.

Anna Gerdová

Jana Juhásová

Ing. Kaľavský Peter, PhD.

Vedúca školskej jedálne

poslanec

poslanec

 • študenti sa priamo podieľajú na realizácii niektorých krokov a rozhodovaní, preberajú zodpovednosť za čiastočné úlohy
 • Kolégium je hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, stretáva sa podľa potreby a  prijímalo opatrenia.
 • počet /členov užšieho Kolégia je:  18 a širšieho Kolégia je: 10

                                                                                                              

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria