Navigácia

Školský klub

Harmonogram

Školský klub detí:   

 

Ranná činnosť ŠKD - 6:30 - 7:50

Popoludňajšia činnosť ŠKD - od 11:40 do 17:00

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.

Vychovávateľ uvoľní žiaka klubu detí len na základe písomného oznámenia rodiča.

Poplatok za ŠKD: 5 EUR

 

5.9.2016

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria