Navigácia

Učebné osnovy

Primárne vzdelávanie

Nultý ročník:  UO_nulty_rocnik.pdf

1.ročníkUO_ANJ_1.rocnik.pdf

                  UO_ETV_1.rocnik.pdf              

                  UO_HUV_1.rocnik.pdf      

                  UO_MAT_1.rocnik.pdf

                  UO_NAV_1.rocnik.pdf

                  UO_PRV_1.rocnik.pdf  

                  UO_SJL_1.rocnik.pdf

                  Inovovane_UO_TSV_1.rocnik.pdf

                  UO_VYV_1.rocnik.pdf

2.ročník:  UO_ANJ_2.rocnik.pdf

                  UO_ETV_2.rocnik.pdf

                  UO_HUV_2.rocnik.pdf   

                  UO_INV_2.rocnik.pdf

                  UO_MAT_2.rocnik.pdf

                  UO_NAV_2.rocnik.pdf

                  UO_PRI_2.rocnik.pdf

                  UO_SJL_2.rocnik.pdf

                  UO_TEV_2.rocnik.pdf

                  UO_VLA_2.rocnik.pdf

                  UO_VYV_2.rocnik.pdf

3.ročník:  UO_ANJ_3.rocnik.pdf 

                  UO_HUV_3.rocnik.pdf

                  UO_INV_3.rocnik.pdf          

                  UO_MAT_3.rocnik.pdf   

                  UO_NAV_3.rocnik.pdf

                  UO_PRI_3.rocnik.pdf

                  UO_SJL_3.rocnik.pdf  

                  UO_TEV_3.rocnik.pdf

                  UO_VLA_3.rocnik.pdf

                  UO_VYV_3.rocnik.pdf

4.ročník:  UO_ANJ_4.rocnik.pdf

                  UO_HUV_4.rocnik.pdf

                  UO_MAT_4.rocnik.pdf

                  UO_NAV_4.rocnik.pdf

                  UO_PRI_4.rocnik.pdf    

                  UO_PRV_4.rocnik.pdf    

                  UO_SJL_4.rocnik.pdf

                  UO_TEV_4.rocnik.pdf

                  UO_VLA_4.rocnik.pdf

                  UO_VYV_4.rocnik.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria