Navigácia

PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ Škola otvorená všetkým Prevencia drogových závislosti Establish

Projekty

PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ

 

 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

 

 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie   predmety

 

 • Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 

 • Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

 

 • Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov na základných a stredných školách

 

 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

 

 • Aktivizujúce metódy vo výchove

 

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

 

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva –Digiškola

 

 • Erasmus +

 

 • Establish

 

 • „Vyrastáme zdravo? Sociálne normy pristupujú k propagácii zdravého životného štýlu vo Vyšegrade“

 

 • Mliečny program

 

 • Ovocie do škôl

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria