Navigácia

Riečna hliadka Prevencia drogových závislosti Povedzme to doma Týždeň pre Zem Územie chránené školou Comenius - World of Geometry Establish

Projekty

Riečna hliadka

RIEČNE HLIADKY 

 

Sme žiaci základnej školy v Družstevnej pri Hornáde a mrzí nás, že potoky v našej obci sú miestami odpudzujúcimi svojím vzhľadom a často krát aj zápachom. Nie sme spokojní s týmto stavom a preto sme sa stali  členmi Riečnej hliadky. Preto sme sa rozhodli začať od seba. Chceme ísť príkladom a vyvíjať aktivity, ktoré naučia ľudí správať sa k vode s úctou a rešpektom, aby sa miesta okolo vodných tokov opäť tak, ako v minulosti stali miestami pre oddych, relax, pešie či cyklistické prechádzky,  miestami,  kde deti môžu zažiť veľa dobrodružstiev spojených s objavovaním a poznávaním.

 

Preto sme vytvorili v obciach Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom Riečne hliadky, ktorých členom sa môže stať každý, komu nie je ľahostajné miesto, kde žije a chce ho zmeniť k lepšiemu. V našej činnosti sa zameriavame na:

 • Zvýšenie informovanosti občanov o potrebe a možnostiach ochrany potokov, ktoré našimi obcami pretekajú
 • Zvýšenie informovanosti občanov o platnej legislatíve o vodách a odpadoch
 • Zvýšenie informovanosti občanov v problematike odpadov, ich minimalizácii, znovupoužívaní, triedení pre recykláciu a komostovaní
 • V spolupráci s našou základou školou, občianskym združením Sosna obecnými úradmi a správcom tokov  organizujeme a realizujeme konkrétne aktivity na zlepšenie stavu potokov
 • Pripravujeme pre občanov informačné kampane
 • Podieľame sa na revitalizácii miestnych potokov
 • Mapujeme a monitorujeme čierne skládky a iné spôsoby nelegálneho nakladania s odpadmi v našom regióne
 • Kontrolujeme kvalitu vody v tokoch na vybraných lokalitách
 • Zistené údaje v najbližšej dobe budeme  zverejňovať na informačných tabuliach v obciach a internetovej stránke našej školy
 • Adoptovali sme si územie okolo Hrubečského potoka a vyhlásili sme ho za územie chránené školou.
 • V spolupráci s našou základnou školou, občianskym združením Sosna a obecnými úradmi sa snažíme o oživenie a udržiavanie tohto územia s cieľom sprístupniť ho občanom ako miesto, ktoré budú radi navštevovať pre jeho krásu, neporušenosť, atraktívnosť, pokoj a pozitívnu energiu, ktorá z neho sála .

 

Našim dlhodobým cieľom je zapojiť do aktivít na ochranu tokov a Územia chráneného školou širokú verejnosť vrátane všetkých podnikateľských subjektov, združení i občanov pôsobiacich a žijúcich na tomto území. Ak chceme zapaľovať, musíme sami horieť. Tak nám držte palce, zapojte sa a pridajte sa k nám, aby sa tento  plameň nadšenia udržal a aby sa tieto pekné myšlienky premenili v skutky a chytali tým správnym smerom.

 

Vedúca Riečnej hliadky v Družstevnej pri Hornáde: Ing. Eva Tóthová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  Základná škola
  Hlavná 5
  044 31 Družstevná pri Hornáde
 • +421556981013
  +421557288469

Fotogaléria