Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Anna Vajdová Rozvrh
Riaditeľka
vajdova.annna@gmail.com
 
 
RNDr. Tomáš Girmon Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Matematický krúžok
girmon.tomas@gmail.com
 
 
Jozefína Al - Torkmany Vychovávateľka
jozefinaal@post.sk
 
 
Mgr. Miroslava Bohiňská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Hudboný krúžok
Vedie krúžok: Hudobný krúžok
miroslava.matejova@gmail.com
 
 
PaedDr. Marta Borisová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Angličtina hrou 1. st.
marta.borisova@gmail.com
 
 
Ing. Beata Bosáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
Vedie krúžok: Fyzika a chémia hrou
Vedie krúžok: Chemický krúžok
beatabosakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrea Černoková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Reportéri
andreacernokova@gmail.com
 
 
Silvia Červená Učiteľka
 
 
Mgr. Ivan Daňko Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
Vedie krúžok: Múdre hlavičky
Vedie krúžok: Šikovné ruky
ivan.danko@post.sk
 
 
Mgr. Ingrid Fedurcová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Mažoretky
Vedie krúžok: Učenie hrou
ingrid.fedurcova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Galdunová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
lusi.galdunova@centrum.sk
 
 
Mgr. František Grac Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
Vedie krúžok: Matematika hrou
Vedie krúžok: Príprava na testovanie z MAT
frantisek.grac@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Grús Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.B
Vedie krúžok: Dopravná výchova
dodko11@centrum.sk
 
 
Anna Hudáková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Vedenie domácnosti
anka.hudakova44@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Ivanová Vychovávateľka
ivanova.miroslavaKE@gmail.com
 
 
Darina Jakcsiová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Vybíjaná
darina.jakciova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Kepičová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
kepicovaluba@gmail.com
 
 
PhDr. Eva Kitková Učiteľka
eva.kitkova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Križanovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Kozmetický krúžok
Vedie krúžok: Príprava na testovanie zo SJL
evka.krizanovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Kurucová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Javiskové všeličo
13valika13@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Liščinská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Športový krúžok
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
peta.liscinska@gmail.com
 
 
Bc. Daniela Ovšaková Vychovávateľka
dana.ovsakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Annamarie Petríková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Hravé čítanie
amp2@post.sk
 
 
PaedDr. Agáta Prevužňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
Vedie krúžok: Čitateľská gramotnosť
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
a.prevuznakova@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Sabol Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.A
Vedie krúžok: Šachový krúžok
peter.sabol.slovakia@gmail.com
 
 
PaedDr. Henrieta Smolková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Pomocník
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
henrietasmolkova@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Smreková Rozvrh
Triedna učiteľka: Nultý
Vedie krúžok: Šikovníček
j.smrekova26@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Sotáková Vychovávateľka
mirka.sotakova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Strhárska Učiteľka
astrharska@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislav Stronček Rozvrh
Učiteľ
stanislav.stroncek@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Štofková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Výtvarná výroba
eva.stofka@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Telehaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
Vedie krúžok: Hravé čítanie
Vedie krúžok: Počítačové animácie
lenka.telehanicova@gmail.com
 
 
Ing. Alžbeta Tóthová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Historický krúžok
Vedie krúžok: Nemčina hrou
alzbeta.tothova@centrum.sk
 
 
Ing. Eva Tóthová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Kolégium Zelenej školy
Vedie krúžok: Tajný život obce
evka.tothova.ke@gmail.com
 
 
Tatiana Trefová Vychovávateľka
jantarka@centrum.sk
 
 
Mgr. Pavol Trojčák Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.A
Vedie krúžok: Vzpieranie
Vedie krúžok: Vzpieranie
p.trojcak@gmail.com
 
 
PaedDr. Jolana Lea Vámosová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Už sa školy nebojím
vamosova@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľubica Vítková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Pohybové hry
mirovit@centrum.sk
 
 
Iveta Zimnikovalová Rozvrh
Vychovávateľka
izimnikovalova@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1091 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria