Navigácia

História školy Školský rok 2017/2018 Školský poriadok Hlavné úlohy a rozpracovanie cieľov Spolupráca s obcou, rodičmi a inými inštitúciami Smernica č. 01/2015 Organizačný poriadok

História školy

Obec Družstevná pri Hornáde vznikla v roku 1960, zlúčením obcí Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany. V súčasnosti sú Kostoľany nad Hornádom opäť samostatnou obcou. Obec leží v severnom výbežku Košickej kotliny, v doline Hornádu na východnom úpätí Slovenského rudohoria, asi 10 km od Košíc. ZŠ Družstevná pri Hornáde sa nachádza v časti Malá Vieska. Do školy dochádzajú aj žiaci z neďalekej obce Kostoľany nad Hornádom a z obce Sokoľ. V školskom roku 1959/1960 tu bola otvorená nová Základná deväťročná škola. Jej prvým riaditeľom bol Anton Soľár, jeho zástupcom Milan Vandrák. Vo funkciách riaditeľov sa postupne vystriedali: Konštantín Suša, Štefan Pčola, Jozef Nagy. Vo funkciách zástupcov Jozef Nagy, Štefan Pčola. Po Nežnej revolúcii bolo zvolené nové vedenie. Riaditeľom školy v rokoch 1990 - 1992 bol Jaroslav Chovan, jeho zástupkyňou Mária Nalevanková. V rokoch 1992 -2001 riadil školu Emil Riemer. Od roku 2001 pôsobila vo funkcii riaditeľky ZŠ Družstevná pri Hornáde Mgr. Renáta Baníková, vo funkcií zástupkýň boli Mária Nalevanková, Anna Vajdová a PaedDr. Agáta Prevužňáková. Od apríla 2008 je riaditeľkou školy PaedDr. Anna Vajdová. Od 1. júla 2016 je zástupcom riaditeľky školy RNDr. Tomáš Girmon. Škola má v súčasnosti 21 tried, z toho je 5 špeciálnych tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Najdlhšie pôsobiacim učiteľom školy bol Mgr. Ján Trojanovič.

Naša škola sa stotožňuje s Misiou trvalo udržatelného života (TUŽ), ktorý vychádza z určitých, všeobecne a dlhodobo platných princípov žitia a spôsobu existencie.

Týka sa všetkých stránok života/žitia, a nielen niektorých parciálnych aspektov rozvoja. Rozvíjanie a uplatňovanie koncepcie (trvalo)udržateľného života/žitia je na našej škole vedené snahou čo najviac sa priblížiť k ideálom humanizmu a harmónie s prírodou, založeným na úcte k životu ako aj k neživým zložkám prírody.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
    Základná škola
    Hlavná 5
    044 31 Družstevná pri Hornáde
  • +421556981013
    +421557288469

Fotogaléria